Plan-Do-Check-Act (PDCA)

- Plan: ontwerp een plan, bepaal je doelen; 

- Do: voer het plan uit; 

- Check: beoordeel de resultaten; 

- Act: stel je plan en doelen bij, pas de uitvoering aan maar vergeet ook niet de positieve resultaten vast te houden, te borgen. 

PDCA is bruikbaar voor alle deelwerkingen van de school. Het kan zowel toegepast worden op macroniveau (Vb. beleidsteam, schoolbrede acties ...), als op mesoniveau (Vb. vakgroepwerking, vakoverschrijdende teams, kernteams bao, graadoverleg ...) als op microniveau (Vb. individuele leraar, klasgebeuren ...). Je kan dus deze verbetercirkel ook de klas binnentrekken om het leren van de leerlingen te ondersteunen.

Werken met PDCA is samen de cirkel een helling opduwen. Als je de spie van het borgen er niet onder stopt, bolt hij terug en gaan al je inspanningen verloren. Borgen betekent ook dat je regelmatig opfrist wat je samen hebt bereikt en dat je nieuwe leerkrachten onmiddellijk het afgelegde parcours binnentrekt. De cirkel moet blijven draaien maar het is de spie van het borgen die de kwaliteit van je schoolwerking vooruithelpt."

PRO.pagina PDCA cirkel toepassen op een eigen praktijkvoorbeeld

Weergaven
262 Totaal # weergaven
29 Leden weergaven
337 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.