PDCA-cyclus bij het reflecteren over 

wat en hoe rapporteren (SO)
INLEIDING

Naar aanleiding van de modernisering binnen het secundair onderwijs beslist een school om zijn evaluatiebeleid onder de loep te nemen. De rapportering vormt daar een onderdeel van.
Niet enkel een werkgroep buigt zich over de rapportering, ook leerlingen en ouders worden meegenomen als partners in het ontwikkelproces.
De reflectie wordt gedaan vanuit de PDCA-cyclus.

PLAN

Huidige situatie in kaart brengen
De huidige rapportering wordt kritisch bekeken. Er wordt nagegaan of deze conform de visie van de school, de onderwijsvernieuwing so en de kwaliteitsverwachtingen van het ROK is.

Doelen bepalen en actieplan uitschrijven
Het is belangrijk om te vertrekken vanuit de bedoeling, niet vanuit het rapportsysteem.
Het rapport is een communicatiemiddel tussen de school en de leerling/ouders. Het dient helder en transparant te zijn, visueel duidelijk en past in het evaluatiebeleid van de school.
Het rapport geeft leerlingen en ouders een beeld van waar de leerling staat in zijn leerproces, welke remediëring eventueel nodig is en hoe die kan aangepakt worden.  Het helpt hen om vanuit een breed en realistisch zelfbeeld een weloverwogen keuze te maken naar verdere oriëntering. Als school vormt het een onderdeel van de deliberatiebeslissing.

Waarom

Waarom rapporteer je? Wat is het doel van de rapportering?

·       Koppelen aan visie van school

·       Koppelen aan de visie modernisering so

·       Koppelen aan de kwaliteitsverwachtingen

Wat

Wat rapporteer je? Over welke aspecten van de leerling rapporteer je? Over welke niet?

·       Rapportering van vakken

o   Welke vakken: alle vakken, vakkenclusters (als 1 vak, als meerdere deelvakken), talenten,..

o   Welke vakken in examen, gespreide evaluatie, permanente evaluatie

o   Rapportering in punten, rubrics,…

o   Onderverdeling maken in kennis, vaardigheden, attitudes,…

·       Rapportering van attitudes

·       Formuleren van effectieve feedback:

o   Wie?

o   Wat is effectieve feedback?

o   Hoe?

Hoe

Hoe rapporteer je? Welke middelen hanteer je? Wat doe je mondeling, wat schriftelijk?

·       Rapporteren via… (middelen)

·       Mondeling/schriftelijk: afspraken hierrond (wanneer, welke vakken, rapportering, examinator,…)

·       Verdeling punten

o   Verhouding dagelijks werk – examen

o   Verhouding trim 1 – 2 – 3 /sem 1 – 2

    Per graad

    Per finaliteit/onderwijsvorm

Wanneer

Wanneer rapporteer je aan wie?

·       Bepalen tijdstip van rapporten

·       Bepalen deadline ingeven punten rapporten, feedback,…

Wie

Wie rapporteert en aan wie wordt er gerapporteerd? Hoe worden alle betrokkenen betrokken bij de rapportering?

·       Bepalen voor wie de rapportering bedoeld is

·       Bepalen wie gegevens inbrengt

o   Geven van feedback: wie? (titularis, alle leerkrachten,…)

Waarvoor

Welke informatie/meerwaarde levert die rapportering op? Wat doe je met de gegevens uit het rapport?

·       Koppelen aan studieloopbaanbegeleiding

De werkgroep stelt een aantal prioriteiten/doelen voorop. Voorbeeld:

  • Team versterken in breed evalueren

  • Volledig team betrekken bij uitwerking rapportering (te maken keuzes - via trechtertechniek)

  • Team versterken in het geven van effectieve feedback

  • Nieuwe rapportering bij team, leerlingen en ouders verduidelijken

 Zie reflectiedocument

Zie kijkwijzer rapportering

DO

Uitvoeren volgens het uitgestippelde actieplan

(Waarom  - Wat – Hoe – Wanneer – Wie – Waarvoor)

Voorbeeld:

Prioriteiten/doelen

Acties

Succesfactoren

Borgen/bijsturen

Geven van effectieve feedback (EF)

· Werkgroep verdiept zich in literatuur over EF en gaat op zoek naar expert in EF

· Spreker/expert uitnodigen op PV (februari)

· Team versterken: wat is EF, waarom, hoe,…

· Dit blijvend onder de aandacht brengen (PV, klassenraden, deliberaties,…)

 

Volgend schooljaar
-> in december 50%

-> in juni 80%

· Leraar geeft leerling info over hetgeen hij/zij heeft gepresteerd (feed-back)

· Leraar geeft tips om leerling te laten groeien (feed forward)

· Leerling formuleert met leraar een doelstelling waaraan hij/zij gaat werken (feed-up) tijdens de leerlingencontacten

 


CHECK

Nieuwe screening van de rapporten volgens de vooropgestelde criteria.

Evalueren van de uitgeschreven acties. De succesfactoren die vooropgesteld werden tijdens de do-fase worden gebruikt om de check te doen. 

ACT

Borgen wat goed is bijsturen en bannen waar nodig.

Voorbeeld borgen

  • Jaarlijks rapportering uitleggen aan nieuwe ouders tijdens het infomoment

  • Webinar ‘hoe lees ik mijn rapport’ terug te vinden op website van school

Voorbeeld bijsturen

  • Evaluatiebeleid (dus ook rapportering) van de school verduidelijken aan nieuwe personeelsleden (opnemen in de aanvangsbegeleiding)

  • Nieuwe personeelsleden opleiden in het geven van effectieve feedback (opnemen in de aanvangsbegeleiding)

Weergaven
120 Totaal # weergaven
12 Leden weergaven
165 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.