Casus so - vakvergadering & -verslag met integratie van PDCA-cyclus

Maak het verslag van je (vak)vergadering PDCA-proof

Vakvergaderingen worden elk schooljaar meermaals per jaar georganiseerd. Veel vakgroepen komen driemaal per jaar samen, sommige frequenter. Verschillende items worden jaarlijks geagendeerd. Hetzelfde geldt voor werkgroepvergaderingen, vakoverstijgende vergaderingen ...

Deze casus sluit nauw aan bij de casus van de (personeels)vergadering. Het plan van aanpak om PDCA-proof te plannen vind je hier.

Hieronder vind je een model om PDCA te integreren in het verslag van je vakvergadering. Zo maakt het cyclisch en systematisch evalueren van de agendapunten een integraal deel uit van de vergadering zonder dat het een extra is dat erbovenop komt.

Download het modeldocument in Word hier

Weergaven
16 Totaal # weergaven
16 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.