Casus bao - organiseren van een klasbeeldoverleg

Organiseer cyclisch en systematisch een klasbeeldoverleg

Tijdens een klasbeeldoverleg worden alle leerlingen kort besproken (talenten en werkpunten).  
Ook de stille leerlingen die goede resultaten halen en die zich goed voelen.
Het klasbeeldoverleg is een soort filter om te bekijken welke leerlingen op het MDO besproken worden.
Het overleg duurt ongeveer een lestijd voor een gemiddelde klas.
Iedereen komt voorbereid naar het overleg. Als voorbereiding denkt de klasleraar na over volgende vragen (hoeft niet schriftelijk): 

 1. Wat kan je over deze groep vertellen in vier of vijf zinnen? Wat is jouw algemene indruk? 
  (Bijvoorbeeld: enthousiaste groep, gemotiveerd, hangt goed aan mekaar, onrustig, nerveus….)

 2. Wat werkt er om deze groep te motiveren?

 3. Wat kan je vertellen over de werkhouding van de groep?
  (O
  ntwikkelveld : Initiatief en Verantwoordelijkheid : Zelfregulerend Vermogen – Onderzoekscompetentie – Ondernemingszin + veerkracht (Ontwikkelveld Identiteit)

 4. Wat kan je over elke leerling vertellen?
  Aandacht: houd het heel kort (1,5 minuten per kind) en met aandacht voor de leergebieden en het welbevinden. Kinderen met grote noden komen aan bod of op het zorgoverleg (klasleraar en zorgleraar) of op het MDO (waar ook het CLB bij is). Op dit overleg worden ze enkel aangemeld.
  (Bijvoorbeeld: Katrien is sterk in wiskunde en logisch redeneren, houdt van muziek, en is graag in groepen, moet hard werken voor Nederlands en Frans, maar kan wel mee met de groep. Ze komt graag naar school en heeft veel vrienden.)

 5. Over welke kinderen in deze groep ben je bezorgd qua welbevinden? Over welke kinderen ben je bezorgd qua moeilijk gedrag? 

 6. Wat leer je uit de LVS-resultaten?
  - In vergelijking me je eigen observaties of toetsen? 

  (Bijvoorbeeld Katrien scoort zone E voor spelling, maar haar voorbereide dictees in de klas zijn steeds goed en voor spelling zien we geen probleem, Katrien studeert er hard voor, het is niet makkelijk voor haar, dat zien we in haar LVS-resultaten, maar we moeten hier geen zorgacties voor ondernemen, want de brede basiszorg volstaat.)
  - Op leerlingniveau: vergelijken met vorige jaren: welke kinderen zakken of stijgen 2 zones? Wie scoort heel wisselend? 
  - Schoolloopbaan van de leerlingen: wie scoort altijd hoog? Wie scoort altijd laag? 
  Download een modeldocument voor de voorbereiding van een klasbeeldoverleg:   

PLAN - DO

Alle leerlingen van elke klas worden minstens twee keer per jaar besproken op de klasbeeldoverlegmomenten. De zorgco en de klasleraar zijn daarbij aanwezig. Het overleg vindt plaats in de maand oktober en op het einde van het schooljaar. Dat laatste doet dan dienst als overgangsbespreking. Tijdens dat gesprek deelt de huidige klasleraar alle klasinfo met de daarop volgende klasleraar. 

Op die manier zorgt de school ervoor dat alle leerlingen minstens 2 keer per schooljaar systematisch besproken worden. De informatie komt terecht in het softwaresysteem van de school. Het softwaresysteem is een hulpmiddel om de leerlingen over de jaren heen op te volgen.  

CHECK

De school gaat na of er nog bijkomende hulpvragen zijn van de leerling of dat de ontwikkeling verloopt zoals men min of meer zou verwachten. Vanuit het overleg filtert de school de leerlingen die verder opgevolgd worden vanuit de leerlingenbegeleiding en eventueel aangemeld worden bij het CLB.

De klasleraar kan ook informatie aftoetsen op het oudercontact dat gepland staat einde oktober of begin november.

De school zorgt op deze manier ook voor een continuering van zorg over schooljaren heen.

ACT

Zowel op leerlingniveau als groepsniveau kan bijgestuurd worden. Evoluties worden snel duidelijk omdat  de opvolging van de klasgroep gedurende meerdere schooljaren op dezelfde manier verloopt. Hierdoor krijgt de school zicht op waar ze eventueel moet ingrijpen en bijsturen.

Weergaven
16 Totaal # weergaven
16 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.