Cyclisch en systematisch werken op school - haalbaar voor iedereen

Werken aan kwaliteit op school en in de klas ...

... doet ieder die met passie in onderwijs werkt. Kwaliteitsvol onderwijs doet leerlingen groeien als mens en vergroot hun kennis en vaardigheden.

Kwaliteitszorg is een cyclisch proces waarbij de kwaliteit systematisch en betrouwbaar wordt geëvalueerd en waarbij op basis van die evaluaties de kwaliteit wordt verankerd of bijgestuurd. 

Systematisch betekent dat het proces volgens een bepaalde systematiek, volgens een bepaald plan verloopt. Een voorbeeld is de PDCA-cirkel.

Cyclisch verwijst naar het feit dat men het proces herhaalt. Niet met de bedoeling in rondjes te draaien, wel om te verbeteren, te groeien. 

Lees verder over PDCA

Er wordt dikwijls gezucht wanneer een woord als 'kwaliteitszorg', 'kwaliteitsontwikkeling' of 'referentiekader voor onderwijskwaliteit' valt. Nochtans is cyclisch en systematisch aan kwaliteit werken niet iets dat er bovenop komt. Het is wel vooruit- en achteruit kijken bij wat je doet.

Vooruitblikken is je doel zuiver stellen en bepalen wanneer je tevreden mag zijn; achteruitblikken is kijken of je het doel effectief hebt bereikt volgens de criteria die je had bepaald. Het is met andere woorden evalueren wat je hebt gedaan. Via deze link vind je een reflectiemodel om je te laten nadenken vanuit de bedoeling die je wil bereiken.

Met deze cursus lichten we in deel 1 de basistools voor kwaliteitsontwikkeling toe.

In deel 2 en deel 3 geven we voorbeelden van hoe je cyclisch en systematisch aan kwaliteit op school kunt werken zowel vanuit de flow van het schooljaar als vanuit specifieke thema's. Bij elk voorbeeld vermelden we welke basistool we hebben ingezet. Indien zinvol, voorzien we modeldocumenten waarmee je in gelijkaardige situaties aan de slag kan gaan. 

Weergaven
32 Totaal # weergaven
32 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.