Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren (IMWR)


Het IMWR-model is bruikbaar voor leidinggevenden om het leerproces van de organisatie te ondersteunen. Leidinggeven gebeurt niet enkel door de directeur, maar kan - als je sterker wordt in kwaliteitsontwikkeling - door iedereen opgenomen worden. Deze cirkel is bedacht door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) ter aanvulling op de PDCA-cyclus. PDCA is eerder rationeel getint en wordt vaak vertaald naar de systeemaspecten van de organisatie. Om een organisatie goed te laten functioneren is de menselijke kant evenzeer van belang. De IMWR-cirkel geeft invulling aan deze menselijke dimensie.  

By INK - INK, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14877303

De IMWR-cirkel doet de PDCA-cyclus draaien.  Het INK spreekt van een cirkel en niet van een cyclus, om geen volgtijdelijkheid van de vier elementen te suggereren. De cirkel draait als het ware om de PDCA-cyclus heen. De IMWR-cirkel bestaat uit vier werkwoorden. 

Inspireren 

Leidinggevenden prikkelen de geesten van medewerkers, zodat die mogelijkheden ontdekken tot verbeteren en vernieuwen. Ze creëren een gevoel van betrokkenheid en uitdaging. Ze enthousiasmeren op zo een manier dat men kan overgaan tot plannen.  

 

Mobiliseren 
Leidinggevenden wenden de kwaliteiten en capaciteiten van de medewerkers aan om de doelen van de organisatie te realiseren.  

 

Waarderen 
Leidinggevenden gaan in overleg tijdens de uitvoering van het werk. Ze leggen de nadruk op wat goed loopt. Ze erkennen gepleegde inspanningen van medewerkers.  

 

Reflecteren 
Leidinggevenden reflecteren samen met de medewerkers op de resultaten en op de manier waarop die behaald zijn. Ze bespreken samen waar het goed gaat, waar de zorgen zitten, wat mogelijk of moeilijk zal worden.   

 

In zijn boek “Werken aan kwaliteit op school” voegt Gilbert Deketelaere nog twee werkwoorden toe: stimuleren en faciliteren. Leidinggevenden stimuleren medewerkers om de juiste dingen goed te doen. Ze faciliteren kwaliteitszorg. Dat wil zeggen dat ze gewenst gedrag mogelijk en makkelijk maken, door bijvoorbeeld kant-en-klare documenten voor zelfevaluatie ter beschikking te stellen.  

Weergaven
22 Totaal # weergaven
22 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.