Structuur en opbouw van het leerplan

Het leerplan is opgebouwd uit 2 inhoudelijke rubrieken ‘Het landschap als systeem’ en ‘Het landschap is voortdurend in verandering’. 

Daarnaast zijn de doelen in de rubrieken ‘Geografische hulpbronnen en methodieken aanwenden’ en ‘Een ruimtelijk referentiekader opbouwen’ bedoeld om in samenhang met de inhoudelijke rubrieken aan bod te komen.

De focus ligt op het landschap als een systeem dat opgebouwd is uit deelsystemen (landschapsvormende lagen) en dat verandert doorheen de tijd. Daarmee wordt een belangrijke leerlijn gestart die in de tweede graad verruimd wordt tot het systeem aarde en in de derde graad verder uitgediept wordt aan de hand van de onderliggende processen die het systeem aansturen.


In het leerplan komen eerst de kenmerken van verschillende landschapsvormende lagen aan bod. Deze hoeven niet alle systematisch eerst aan bod te komen. De kenmerken zijn functioneel bedoeld in het kader van de analyse van interacties in landschappen en het ontstaan van patronen. De doelen moeten m.a.w. in samenhang gelezen worden en aangebracht in de lessen. 

In het tweede deel staat het landschap als dynamisch systeem centraal. Natuurkrachten enerzijds en menselijke activiteiten anderzijds veroorzaken veranderingen in landschappen en dit met verschillende snelheden en op verschillende schaalniveaus. We zoomen in op klimaatverandering en de veranderingen die hierdoor ontstaan. Hiermee wordt een leerlijn klimaatverandering opgestart. 

Het is geenszins de bedoeling om die indeling van doelen als een vastgelegde volgorde te beschouwen. Belangrijk is evenwel om niet al te lang vast te blijven hangen in het puur beschrijvende van de landschapsvormende lagen.
Weergaven
25 Totaal # weergaven
25 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.