Inzicht verwerven in het landschap als systeem en in de impact van fysische en socio-economische processen op de verandering van landschappen​



Leerlingen leren verschijnselen, systemen en processen te begrijpen. Er komen concepten aan bod die verband houden met landschapsvormende lagen, patronen en ruimtelijke effecten van veranderingen in landschappen

Klimaatverandering plaatsen binnen de maatschappelijke context



In de eerste graad leggen we de basis voor een leerlijn klimaatverandering. Leerlingen maken kennis met de oorzaak en met gevolgen van de huidige klimaatverandering op oceanen, landschappen en ecosystemen.

Een ruimtelijk referentiekader opbouwen



In de eerste graad wordt begonnen met de opbouw van een ruimtelijk referentiekader. De leerlingen situeren personen, plaatsen en patronen op relevante ruimtelijke schaalniveaus. Referentiekaarten ondersteunen het ruimtelijk referentiekader. 

Geografische methoden, technieken, denkvaardigheden aanwenden om ruimtelijke verschijnselen te onderzoeken


Geografische methoden, technieken en vaardigheden worden ingezet om processen te onderzoeken. GIS-viewers (geografisch informatiesysteem waarbij data ruimtelijk, in verschillende lagen, worden voorgesteld in digitale kaarten) worden in de eerste graad ingezet om naast landschappelijke relaties ook ruimtelijke patronen te ontleden.







Weergaven
25 Totaal # weergaven
25 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.