Belangrijke pedagogisch-didactische aandachtspunten

Systeembenadering

et vernieuwende in dit leerplan is dat het landschap als een systeem benaderd wordt. De nadruk ligt op het onderzoek of de analyse (aan de hand van geografische hulpbronnen inclusief gis-viewers, terreintechnieken) van ruimtelijke relaties tussen landschapsvormende lagen.  

STEM-concepten

STEM-concepten zijn concepten die in de wetenschappelijke disciplines  worden gehanteerd. Ze zijn ontworpen om leerlingen een kader te bieden voor het verbinden en integreren van kennis in verschillende wetenschappelijke domeinen. Ze bevorderen een wetenschappelijke kijk op de wereld.

STEM-concepten helpen leerlingen om relaties en verbanden te begrijpen, waardoor een meer onderling verbonden kijk op de natuurlijke wereld wordt bevorderd. Je vindt meer uitleg over de STEM-concepten op de leerplanpagina.

In dit leerplan wordt de nadruk gelegd op volgende STEM-concepten:

  • oorzaak en gevolg
  • patronen
  • schaalperspectieven
  • stabiliteit en verandering
  • systemen.

Hiermee wordt een leerlijn opgestart naar de volgende graden. 

Bij een groot aantal doelen worden suggesties aangereikt over hoe je bepaalde STEM-concepten kunt verbinden aan het doel.

Ruimtelijk referentiekader

Een ruimtelijk referentiekader verwijst naar een manier waarop ruimtelijke relaties en posities worden begrepen en beschreven. Het biedt een raamwerk voor het begrijpen van de locatie van objecten, gebeurtenissen of fenomenen in de ruimte.

Gedurende de eerste graad wordt het ruimtelijk referentiekader bij de leerling opgebouwd. Vanuit verschillende referentiekaders (sterrenkundige, staatkundige en topografische) worden personen, plaatsen en patronen ruimtelijk gesitueerd. 

De doelen worden vanuit verschillende ruimtelijke schaalniveaus bekeken. De leraar kan zelf bepalen welke regio’s hij aan bod laat komen. Waar relevant komen de drie schaalniveaus (lokaal, regionaal en mondiaal) aan bod. Het lokale of regionale is niet noodzakelijk de eigen leefomgeving, dit kan dus ook een lokale of regionale omgeving elders in de wereld zijn. Dat maakt interessante vergelijkingen mogelijk en biedt kansen om leerlingen  een gedifferentieerd wereldbeeld te laten opbouwen. Het regionale en vooral het mondiale niveau is interessant om grotere patronen te situeren.


Weergaven
25 Totaal # weergaven
25 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.