Belangrijk nieuws voor onze tuinaannemers en hun (eventuele) werknemers! Het nieuwe KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen (TMB) is ook op hen van toepassing. Maar enkel op werven waar er gewerkt wordt met meerdere aannemers (die ook niet-parken en tuinen kunnen zijn). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er zowel aan de tuin als aan de gebouwen gelijktijdig werkzaamheden worden uitgevoerd of wanneer er wordt samengewerkt met een grondwerker tijdens grote projecten.
☝️Een eerste eis van het KB TMB is dat alle werknemers die op eenzelfde tijdelijke of mobiele bouwplaats werken, een basisveiligheidsopleiding hebben gevolgd. Dit heeft als doel te garanderen dat alle werknemers kennis hebben van veilig samenwerken. Als een werknemer in het verleden regelmatig werkzaamheden heeft uitgevoerd binnen het kader van TMB, wordt ervan uitgegaan dat hij of zij voldoende kennis heeft opgebouwd. Personen die reeds een veiligheidsopleiding (zoals VCA) hebben gevolgd, worden ook vrijgesteld van deze eis.
👉De tweede eis heeft betrekking op de communicatie. De hoofdaannemer dient de richtlijnen rond duidelijke communicatie te bespreken met alle onderaannemers van de werf om ervoor te zorgen dat alle partijen op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsinstructies en elkaar begrijpen op de bouwplaats. Communicatie is essentieel om de veiligheid op de bouwplaats te garanderen.