Constructiv - Nieuwsbrief 14: Verplichte basisveiligheidsopleiding

Uitbreiding KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (7 april 2023): verplichte basisveiligheidsopleiding

Om op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werken uit te voeren met betrekking tot het realiseren van een bouwwerk is elke aannemer ertoe gehouden aan zijn werknemers een basisveiligheidsopleiding te verstrekken. Deze basisveiligheidsopleiding is van toepassing op álle personen die op de bouwplaats werken uitvoeren, dus ook jongeren die zijn tewerkgesteld via duaal leren/een OAO. Ook de leerling-stagiairs die in het kader van hun stage zijn tewerkgesteld bij een aannemer zijn verplicht om een basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur te volgen.

Deze basisveiligheidsopleiding moet worden gevolgd vóór de aanvang van de tewerkstelling als leerling-stagiair (hetzij als stage, hetzij binnen een OAO of duaal leren) en uiterlijk binnen de maand na het begin van de tewerkstelling op de bouwplaats.

Een VCA-opleiding van minstens 8 uur wordt geaccepteerd, maar enkel op voorwaarde dat die ook geleid heeft tot een VCA-diploma. Diploma’s die behaald werden vóór 15 april 2023 worden nog geaccepteerd zonder bewijs van 8 uur voorafgaande opleiding, maar na deze datum volstaat énkel het diploma niet meer. Evenmin volstaat het na deze datum om nog enkel de opleiding VCA te volgen.

De sectorale basisveiligheidsopleiding, zoals opgelegd door de cao van 12 mei 2022, wordt door het PC124 naar voor geschoven als dé meest geschikte invulling van de verplichting van dit KB.

Als scholen de opleiding geven conform de bepalingen van het KB (m.a.w. een opleiding van 8 uur, overeenstemmende inhoud en met kwaliteitsborging), kunnen zij een attest uitreiken.


Welke ondersteuning biedt de bouwsector?

Weergaven
21 Totaal # weergaven
21 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.