Tijdens de verdiepende sessie overlopen we het leerplan, krijg je heel wat voorbeelden en is er tijd om vragen te stellen en uit te wisselen.


 

Artistieke vorming verbeeldt en verklankt Sleutelcompetentie 16 die staat voor Cultureel bewustzijn en culturele expressie. Scholen kunnen deze Sleutelcompetentie realiseren via de rubriek ‘Cultureel en artistiek’ uit het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan. Wil je als school  inzetten op de vorming van de hele mens tot persoon, dan is het zinvol om extra aandacht te besteden aan het artistieke aspect. Het is ideaal als de school artistieke lesuren voorziet, gegeven door een leraar Beeld, Muziek, met een andere artistieke competentie of met een breed inzetbaar artistiek meesterschap.