Doelen 

 • De deelnemer is overtuigd dat een grondige herwerking van het doelenkader nodig was. 

 • De deelnemer reflecteert op het resultaat van de verkennende opdracht: 

 • Hij situeert het leerplan in het vormingsconcept (wegwijzers en vormingscomponenten). 

 • Hij kent de krachtlijnen achter het leerplan. 

 • Hij kent de opbouw van het leerplan. 

 • Hij weet hoe een leerplandoel is opgebouwd. 

 • De deelnemer is op de hoogte van de algemene aandachtspunten over de vakken heen. 

 • De deelnemer is op de hoogte van de structurele parallellen tussen het vakleerplan van de A-finaliteit en de corresponderende vakleerplannen voor de andere finaliteiten. 

 • De deelnemer maakt globaal kennis met de leerplandoelen. 

 • De deelnemer verwerft inzicht in de gelijkenissen en verschillen tussen het oude en het nieuwe leerplan. 

 • De deelnemer is op de hoogte van de volgende initiatieven en de doelen ervan. 

 • De deelnemer heeft goesting om zich verder te verdiepen in de leerplannen. 

 • De deelnemer bestudeert de leerplandoelen. 

 • De deelnemer bespreektin de vakgroep welke kansen en struikelblokkenhij ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan. 

 • De deelnemer formuleertsamen met de vakgroep verduidelijkings-vragenvoor de pedagogisch begeleider. 

 • De deelnemer begrijpt de leerplandoelen. 

 

Inhouden 

 • Linken tussen leerplan en vormingscirkel so 

 • Krachtlijnen leerplan 

 • Opbouw van het leerplan 

 • Leerplandoelen: soorten en opbouw 

 • Aandachtspunten leerplan 

 • Gelijkenissen en verschillen tussen het huidige en het nieuwe leerplan 

 • Stappen implementatietraject 

 • Betekenis leerplandoelen 

 

Weergaven
298 Totaal # weergaven
298 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.