Doelen

 • Je maakt kennis met de vernieuwingen binnen het leerplan. Je ziet kansen en uitdagingen en mogelijke beperkingen van het leerplan waarbij 2 opleidingen uit 2 beroepskwalificaties in samenhang worden aangeboden.

 • Je situeert deze nieuwe studierichting binnen het domein maatschappij en welzijn op de matrix.

 • Je vergelijkt deze nieuwe studierichting met de studierichting Wellness en lifestyle in de D/A finaliteit.

 • Je ontdekt samenhang over en binnen de finaliteiten heen.

 • Je maakt kennis met de leerlijn over de graden heen.

 • Je ziet een eerste samenhang met het GFL en het ICT-leerplan.

 • Je krijgt zicht op het kader waarbinnen het leerplan tot stand komt.

 • Je krijgt zicht op de concretisering van de wegwijzers en vormingscomponenten uit het vormingsconcept in het leerplan.

 • Je maakt kennis met de eigenheid van het leerplan zoals: visie, krachtlijnen en specifieke bouwstenen.

 • Je ziet inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten.

 • Je herkent de minimale materiële vereisten en de ondersteuning vanuit het lexicon.


   Inhouden

   • Matrix secundair onderwijs

   • Beroepskwalificatie van kapper

   • Beroepskwalificaties van schoonheidsspecialist

   • Wegwijzers en vormingscomponenten.

   • Visie, krachtlijnen en bouwstenen van het leerplan.

   • Samenhang met andere leerplannen zoals: Wellness en lifestyle, GFL, GLI

   • Opbouw leerplandoelen

   • Lessentabel

   • Lexicon

   • Concordantietabel

   • Pedagogisch-didactische suggesties.

   • Organisatie van het leerplan in de vakgroep

   • Infrastructuur en materiële vereisten

      Weergaven
      149 Totaal # weergaven
      149 Leden weergaven
      0 Openbare weergaven
      Delen op social netwerken
      Koppeling delen
      Delen via e-mail

      Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.