De voornaamste verschillen met de vorige leerplannen Nederlands

Het voornaamste verschil met hun vorige generatie is dat de leerplannen meer ruimte bieden aan de leraar. Ze zijn compacter en overzichtelijker.

De doelen onder receptieve vaardigheden (luisteren en lezen) worden samen genomen. Hetzelfde geldt voor de productieve vaardigheden (spreken en schrijven). De leerplancomponent Identiteit in diversiteit komt er als vierde bij en is volledig nieuw.


De verschillende leerplancomponenten lenen zich tot een geïntegreerde aanpak waarbij we de doelen uit de verschillende componenten zo veel mogelijk met elkaar combineren, ook tijdens het evalueren.

Een vierde leerplancomponent Identiteit in diversiteit

De doelen hieronder lenen zich zeer goed tot integratie binnen de drie andere componenten.

Leerlingen worden gestimuleerd om:

 • identiteit te ontwikkelen

 • op te komen voor zichzelf

 • een positief talige grondhouding te ontwikkelen

 • andere (culturele aspecten van) taal te begrijpen en te illustreren.

Wat is nieuw in Communicatie en informatie?

Onder de component Communicatie en informatie vind je de doelen die grotendeels overeenkomen met wat vroeger bij 'vaardigheden' hoorde. 

De vaardigheden worden aangevuld met een andere communicatieve vaardigheid, interactie. Zowel mondelinge als schriftelijke interactie komen aan bod. Onder schriftelijke interactie verstaan we snelle directe communicatie zoals chat, formum, sms ... 

De communicatieve doelen zijn generieker geformuleerd. Voor productie is er bijvoorbeeld maar één doel: "De leerlingen produceren mondelinge en schriftelijke teksten." 

De voornaamste verschillen op een rij:

 • geen publiek en verwerkingsniveaus (kopiërend, beschrijvend, structurerend, beoordelend)

 • geen expliciete vermelding van de teksttypes

 • geen opgelegde tekstsoorten, wel vraag naar variatie

 • luisteren en lezen zijn de receptieve vaardigheden

 • spreken en schrijven zijn de productieve vaardigheden

 • interactie

 • tabellen met tekstkenmerken bij receptieve vaardigheden

 • minimumvereisten bij productieve en interactieve vaardigheden

Wat is nieuw in Taalbeschouwing?

In taalsysteem en taalgebruik ligt de focus op het gebruiken van verworven inzichten. Woordenschat wordt expliciet vermeld.

De strategieën zijn samengevoegd in een apart doel en afgestemd binnen de moderne talen (Nederlands, Engels en Frans). Er is een een aanvulling voor die strategieën die bij falende communicatie kan ingezet worden. 

Wat is nieuw in Literatuur?

 • Het leerplan stelt geen eisen meer rond (literatuur)portfolio en het aantal te lezen boeken. 

 • In de wenken staan wel suggesties rond huislectuur.


Weergaven
66 Totaal # weergaven
66 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.