Communicatie en informatie

Deze eerste leerplancomponent heeft veel raakvlakken met het vroegere Taalvaardigheid. In deze 7 doelen leren leerlingen om vaardig te communiceren in uiteenlopende situaties en gaan ze kritisch en efficiënt met informatie om.

De leerlingen maken kennis met een breed aanbod van tekstsoorten en teksttypes, en met diverse informatiebronnen, digitaal en niet-digitaal. Centraal hierbij staat het beoordelen van bronnen op correctheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

1 De leerlingen bepalen het onderwerp, de hoofdgedachte en de hoofdpunten bij het doelgericht lezen en beluisteren van teksten met deze tekstkenmerken.

2 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten met deze tekstkenmerken.


3 De leerlingen vatten doelgericht een geschreven tekst schriftelijk samen.

4 De leerlingen spreken en schrijven doelgericht.

5 De leerlingen drukken zich creatief uit met taal.

6 De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.

7 De leerlingen beargumenteren mondeling en schriftelijk een eigen mening.


Doelgericht slaat op het feit dat de taalgebruiker via het begrijpen of het produceren van talige boodschappen bepaalde doelen bereikt. De verwerking van de tekst (receptief) en de kwaliteit van de tekst (productief) worden afgemeten aan de mate waarin het doel vlot, succesvol en gepast is bereikt.

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij hierin specifiek vermeld.

U moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Uw link naar andere off-site pagina's of andere websites zijn op eigen risico.

Betrouwbaarheid is de mate van eerlijkheid en geloofwaardigheid van een tekst. Cruciaal voor de beoordeling van een tekst op betrouwbaarheid is de mogelijkheid om te kunnen controleren waar de tekst en de informatie in de tekst vandaan komen.

Bruikbaarheid is de mate van geschiktheid van de tekst voor een bepaald doel of publiek.

Correctheid is de mate waarin de tekst vrij is van fouten. Het gaat daarbij in eerste instantie om de inhoud van de tekst: is wat in de tekst staat feitelijk juist? Maar het kan bv.  ook gaan om morele, sociale, politieke, taalkundige ... correctheid.

Weergaven
72 Totaal # weergaven
72 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.