Doelen 

 

De deelnemer  

maakt kennis met de vernieuwing van het leerplan  

krijgt zicht op het kader 

waarbinnen het leerplan tot stand komt  

maakt kennis met de eigenheid van het leerplan, de opbouw en de samenhang  

maakt kennis met de inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten 

leest het leerplan opnieuw vanuit visie op het vak, opbouw van het leerplan (input sessie 1 en 2) 

bekijkt in het nieuwe leerplan welke nieuwe leerplandoelen hij moet realiseren  

bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan  

bespreekt in de vakgroep welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande lesmaterialen  

formuleert verduidelijkings-vragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van sessie 3  

uit eventuele drempels tijdens dit vernieuwingsproces 

 

Inhouden 

Eigenheid/inhoudelijke focus van het leerplan in zijn totaliteit en in relatie tot het BK en de specifieke eindtermen.  

Inhoudelijke focus en onderlinge verhouding van de drie onderdelen ‘Creatie’, ‘Vormgeving’ en Modetechnieken.  

Wat wordt er concreet bedoeld met de termen ‘Basis’ en ‘Ontwerp’ en op welke manier bepaald dit de inhoudelijke toepassing van de doelstellingen?  

Hoe wordt er vanuit het leerplan reeds gewerkt aan een technisch dossier? 

Opbouw van het leerplan o Inhoudelijke klemtonen o Didactische aandachtspunten 

Weergaven
39 Totaal # weergaven
39 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.