Ter voorbereiding van de leerplan-specifieke basis sessie kan je in de vakgroep en/of individueel volgende opdrachten uitvoeren.  
Via deze link  kom je op een Sway die je begeleidt in een eerste kennismaking met het nieuwe leerplan.  

Volgende elementen komen hierin aan bod: 

1. De studierichtingen die jouw school inricht. 
2. Vanuit de keuze voor die bepaalde studierichtingen de link met het studieaanbod en de studierichtingsprofielen van      de schoolmatrix. 
3. De schoolvisie m.b.t. dit leertraject – logische leerlijnen waarvoor jouw school kiest. 
4. De invloed op jouw eigen lespraktijk. 


Vervolgens kan je onderstaande vragen met de collega’s van je vakgroep bespreken: 
1. Welke kansen zie je voor jouw lespraktijk en voor de organisatie van jouw lessen vanuit de modernisering so en het      nieuwe leerplan? 
2. Welke specifieke competenties worden van jou verwacht om dit leerplan te realiseren en zijn die aanwezig binnen        jouw vakgroep? 
3. Welke nascholingen zijn volgens jou noodzakelijk om dit leerplan te kunnen realiseren? 
4. Welke aandachtspunten neem je voor jezelf mee uit de input van de Sway? 

Weergaven
154 Totaal # weergaven
154 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.