BASISSESSIE leerplan WELLNESS en LIFESTYLE via ingesproken PowerPoint    Je hebt het introductiefilmpje uit sessie 1 (algemene generieke sessie) gevolgd en eventueel de verwerkings- en voorbereidingsopdrachten uitgevoerd. In deze leerplanspecifieke basissessie krijg je een eerste duiding bij het leerplan van Wellness en lifestyle. Via een ingesproken PowerPointpresentatie van ca. 45 min.  verken je individueel of samen met je vakgroep het nieuwe leerplan wellness en lifestyle. 

    Hierbij komen volgende inhouden aan bod:

    • Situering op de matrix

    • Samenhang binnen de finaliteit over de graden heen

    • Minimale materiële vereisten

    • Lexicon

    • Administratieve vakbenamingen

    • Wegwijzers en vormingscomponenten uit het vormingsconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

    • Visie, krachtlijnen en bouwstenen van het leerplan

    • Samenhang met GFL en ICT-leerplan

    • Plaats op de lessentabel

    • Pedagogisch-didactische uitgangspunten

    • Inhouden waaruit de leerplandoelen zijn opgebouwd

    Weergaven
    103 Totaal # weergaven
    103 Leden weergaven
    0 Openbare weergaven
    Delen op social netwerken
    Koppeling delen
    Delen via e-mail

    Alstublieft in te loggen om dit te delen document via e-mail.

    In je website insluiten
    Kies de startpagina