Krachtlijnen

Bij het schrijven van dit leerplan lieten we ons leiden door vijf krachtlijnen die, met uitzondering van de vijfde, hetzelfde zijn voor a- en b-stroom. De krachtlijnen monden rechtstreeks uit in de componenten van het leerplan die in het volgende deeltje aan bod komen. Onderaan deze pagina lijsten we de krachtlijnen nog eens op en geven we een korte verduidelijking.

Groeien in taalcompetentie omvat groeien in communiceren. Leerlingen kunnen en durven zich steeds beter, passender en doelgerichter uitdrukken in het Nederlands.

Taal is ook taalplezier. Via taal ontdekken leerlingen cultuur en gaan ze zelf creatief aan de slag. Literatuur opent een nieuwe wereld waarin de leerlingen andere perspectieven ontdekken. Verhalen brengen leerlingen in contact met andere identiteiten en nodigen leerlingen uit om zich te verplaatsen in de denk- en leefwereld van anderen,  hun emoties en hun cultuur.

Leerlingen leren zichzelf beter kennen en geven hun gedachten en meningen vorm. Ze toetsen die aan de gedachten, ervaringen en meningen van anderen. Op deze manier leren ze zichzelf en anderen beter kennen.

Ze ontdekken dat in de samenleving verschillende culturen samenkomen die verbonden zijn met diverse taaluitingen, taalvariëteiten en talen.

Deze reflectie op hun eigen taal en op de taal van anderen is heel belangrijk bij de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Taal als systeem begrijpen en onderzoeken

‘Taal, taalgebruik en taalsysteem’ staat in een nauwe relatie met ‘communicatie en informatie’. Taalcompetentie gaat immers niet enkel over taalvaardigheid en over het toepassen van talige kennis, maar ook over het verwerven van metacognitieve kennis over taal en het ontwikkelen van een talig bewustzijn. 


Aandachtspunten voor het vak Nederlands

In het kader van een taalbeleid is het zinvol om bij verschillende leerplandoelen vakoverschrijdend te overleggen en samen te werken.

Dat laat leerlingen toe om vertrouwen in de eigen taalcompetentie te ontwikkelen, spreek- en schrijfdurf te ontwikkelen, respectvol te communiceren en te discussiëren met anderen, het Nederlands te ontdekken, ermee te experimenteren en er creatief mee om te gaan. 

Voor alle leerlingen geldt één groot gemeenschappelijk belang: dat hun taalcompetentie zich zó ontwikkelt dat ze in de vele communicatiesituaties van hun leven nu en later, in en buiten de school, goed kunnen functioneren. Dat biedt de leerling meer kansen op schoolsucces en maakt contact en communicatie buiten de eigen omgeving gemakkelijker.

Goed taalonderwijs spreekt de creativiteit van leerlingen aan en doet hen het plezier van taal ervaren. 

Eenvoudige inzichten in taal zullen de groei van de eigen taalvaardigheid ondersteunen en versterken.  Via expliciete instructie en rijke thema’s kan je de lat hoog leggen bij leerlingen om hun woordenschatkennis te bevorderen.

en goede beheersing van strategieën helpt de leerlingen om zowel in taalvakken als in niet-taalvakken efficiënt met tekst om te gaan.


Weergaven
76 Totaal # weergaven
76 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.