LEREN IN SAMENHANG


Als school kies je zelf hoe je de algemene vorming in de A-finaliteit vorm geeft. Er zijn een aantal mogelijke organisatiemodellen om aan de leerplandoelen uit de leerplannen te werken. Die modellen vervangen de leerplannen dus niet.

De volgende organisatiemodellen lichten we verder toe:

  • model met afzonderlijke vakken;

  • volledig geïntegreerd model;

  • gedeeltelijk geïntegreerd model. 

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben we geen voorkeur voor een model. Op basis van de leerlingenprofielen, de eigen schoolcontext, de expertise van het lerarenteam, de visie op onderwijs maken scholen hier eigen keuzes.

Bij eender welk model je als school kiest, is ‘leren in samenhang’ steeds van toepassing omdat leren plaatsvindt in betekenisvolle contexten. Samenwerken als lerarenteam is hierbij essentieel om onze leerlingen zo ver mogelijk te brengen in hun leerproces.

Dit onderdeel binnen het leerpad maakt concreet hoe je dit 'leren in samenhang' kan vormgeven tijdens de lessen in de algemene vorming van de A-finaliteit.

Weergaven
27 Totaal # weergaven
27 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.