Doelen 

De leraren hebben aan de hand van een korte beschrijving inzicht in de inhoud van de studierichting  

De leraren weten wat specifiek is voor de studierichting  

De leraren weten dat het leerplan is opgebouwd uit STEM-doelen en leerdoelen voertuigtechnieken  

De leraren weten dat het geïntegreerd projectmatig werken centraal staat in het leerplan.  

De leerkrachten weten welke contexten aan bod komen in het leerplan.  

De leraren hebben inzicht op de grootste accentverschuivingen.  

De leraren hebben inzicht op de infrastructuur en materiële benodigdheden.  

De leraren weten welke vormingscomponenten en wegwijzers opgenomen zijn in het leerplan  

De leraren hebben inzicht hoe de opgenomen vormingscomponenten en wegwijzers zich vertalen in de krachtlijnen.  

De leraren hebben inzicht in de vertaling van de krachtlijnen in het leerplan Voertuigtechnieken  

De leraren hebben inzicht in mogelijke leerpaden binnen het leerplan  

De leraren lezen het leerplan vanuit de visie op het vak, opbouw van het leerplan.  

De leraren bekijken in het leerplan welke nieuwe leerdoelen hij moet realiseren  

De leraren bespreken in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan  

 

 

Inhouden 

Korte beschrijving leerplan  

Klemtonen van leerplan Voertuigtechnieken  

Grote accentverschuivingen  

Geïntegreerd projectmatig werken  

Contexten eigen aan het leerplan Voertuigtechnieken: Fiets, Bromfiets, Auto  

Opsomming van Infrastructuur en materiële benodigdheden  

Vormingscomponenten en wegwijzers  

Krachtlijnen van het leerplan Voertuigtechnieken  

De koppeling van de krachtlijnen aan het pedagogisch didactisch proces  

Leerpaden binnen het leerplan 

Weergaven
57 Totaal # weergaven
57 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.