Doelen
 

De leraren hebben aan de hand van een korte beschrijving inzicht in de inhoud van de studierichting 

De leraren weten wat specifiek is voor de studierichting 

De leraren weten dat het leerplan is opgebouwd uit STEM-doelen en leerdoelen elektrotechnieken 

De leraren weten dat het geïntegreerd projectmatig werken centraal staat in het leerplan. 

De leerkrachten weten welke contexten aan bod komen in het leerplan: huishoudelijke installaties, niet huishoudelijke installaties 

De leraren hebben inzicht op de grootste accentverschuivingen. 

De leraren hebben inzicht op de infrastructuur en materiële benodigdheden. 

De leraren weten welke vormingscomponenten en wegwijzers opgenomen zijn in het leerplan 

De leraren hebben inzicht hoe de opgenomen vormingscomponenten en wegwijzers zich vertalen in de krachtlijnen. 

De leraren hebben inzicht in de vertaling van de krachtlijnen in het leerplan Elektrotechnieken 

De leraren hebben inzicht in mogelijke leerpaden binnen het leerplan 

De leraren lezen het leerplan vanuit de visie op het vak, opbouw van het leerplan. 

De leraren bekijken in het leerplan welke nieuwe leerdoelen hij moet realiseren 

De leraren bespreken in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan 

 

Inhouden 

Korte beschrijving leerplan 

Klemtonen van leerplan Elektrotechnieken 

Grote accentverschuivingen 

Geïntegreerd projectmatig werken 

Contexten eigen aan het leerplan Elektrotechnieken 

Opsomming van Infrastructuur en materiële benodigdheden 

Vormingscomponenten en wegwijzers 

Krachtlijnen van het leerplan Elektrotechnieken 

De koppeling van de krachtlijnen aan het pedagogisch didactisch proces 

Leerpaden binnen het leerplan

Weergaven
89 Totaal # weergaven
89 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.