Doelen 

 • Je verkent de structuur, de inhoud en het jargon van het leerplan en je ziet de parallellen met de structuur van de andere finaliteiten.

 • Je kent de plaats van het leerplannen Beweging en Sport in de nieuwe organisatie-structuur. 

 • Je verwerft inzicht in de opbouw van het leerplan Beweging en Sport. 

 • Je gaat met goesting aan de slag om deze nieuwe studierichting vorm te geven. 

 • Je bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken je ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan. 

 • Je bespreekt in de vakgroep welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande lesmaterialen. 

 • Je formuleert verduidelijkings-vragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van de verdiepende sessie. 

Inhouden 

 • Visie op het vak: wegwijzers, vormingscomponenten en krachtlijnen 

 • Opbouw van het leerplan: inhoudelijke klemtonen, didactische aandachtspunten 

 • Samenhang met andere leerplannen binnen dezelfde graad en met andere studierichtingen binnen of over de finaliteiten 2de graad.  

 • Didactische aanpak 

 • Formuleren van lesdoelen afgeleid uit de leerplandoelen 

 • Differentiëren 

 • Evalueren 

 • Samenwerken binnen de vakgroep 

Weergaven
26 Totaal # weergaven
26 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.