Dit ontwikkelthema beschrijft de op welke wijze leerlingen de (on)regelmatigheden van taal onderzoeken. Dat onderzoek gebeurt steeds in relatie tot taalgebruik en dus over taal die écht wordt gebruikt. Ze denken na over verschillende aspecten van taal en ontdekken gaandeweg regels over taalverschijnselen die ze al lang beheersen. Dit ‘nadenken over’ is een cyclisch proces waarin waarnemen, begrijpen en interpreteren uiteindelijk uitmondt in  toepassen van de nieuwe kennis bij mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

De leerlingen denken in dit ontwikkelthema na over twee luiken:

  • over het taalgebruik en over belangrijke aspecten van de communicatieve situatie;

  • over aspecten van het taalsysteem als onderdeel van het taalgebruik: klanken, woorden, zinnen, teksten, betekenissen en spellingvormen. 

Weergaven
24 Totaal # weergaven
24 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.