Kinderen leren schriftelijke vaardigheden minder spontaan dan mondelinge vaardigheden: een doordachte en structurele aanpak is zeker nodig. De kleuterschool geeft een belangrijk aanzet om de generieke doelen in dit ontwikkelthema te realiseren. Lezen en schrijven kennen veel vormen en gedaantes en beperken zich niet tot letters op papier. Dit ontwikkelthema geeft dan ook doelen weer die gelden vanaf de kleuterschool en vult het begrip ‘schriftelijke boodschap’ breed in.

Leerlingen leren op school allerlei soorten schriftelijke boodschappen verwerken en overbrengen. Vaak combineren ze beide in één betekenisvolle opdracht. Om boodschappen te kunnen verwerken, heeft de leerling een goede basis aan technische leesvaardigheid nodig. Om boodschappen te kunnen overbrengen, moet hij/zij rekening houden met o.a. lay-out of spelling.

De leerlingen leren dat een goede lezer en schrijver rekening houdt met de communicatieve situatie en de gepaste strategieën inzet.  De oefensituaties worden steeds gevarieerder en complexer zodat kinderen worden uitgedaagd betere taalgebruikers te worden. 

Weergaven
25 Totaal # weergaven
25 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.