DOELEN

 • De deelnemers hebben zicht op het waarom van het GFL en zijn plaats in het curriculum. 

 • De deelnemers hebben inzicht in de continuïteit tussen de eerste en tweede graad.  

 • De deelnemers hebben inzicht in de samenhang binnen de tweede graad.  

 • De deelnemers begrijpen hoe het GFL zich in ons vormingsconcept situeert.  

 • De deelnemers kunnen de accenten omschrijven:  funderend, gemeenschappelijk, leerplan.  

 • De deelnemers zijn op de hoogte van de algemene krachtlijnen.  

 • De deelnemers kunnen de krachtlijnen van het leerplan situeren binnen de beleidsdomeinen van de school.  

 • De deelnemers zijn er zich van bewust dat je betekenisvol leren niet op een klassieke manier kan  evalueren en dat er nood is aan een brede, ontwikkelingsgericht visie op evalueren.  

 • De deelnemers zijn zich er van bewust dat er moet nagedacht worden over gepaste rapportage.  

 • De deelnemers zien in dat het leerplan enkel schoolbreed kan geïmplementeerd worden.  

 • De deelnemers zien kansen in de geïntegreerde nascholing/verdiepende sessies.


INHOUDEN

 • Linken eerste graad-tweede graad (en concrete verschillen)  

 • Samenhang in de tweede graad  

 • Vormingsconcept en kadering in de wegwijzers  

 • Krachtlijnen en introductie van het leerplan  

 • Het GFL als beleidsinstrument: overzicht  

 • Omschrijving en koppeling van de accenten van het leerplan.  

Weergaven
544 Totaal # weergaven
544 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.