Doelen 

De leraren hebben aan de hand van een korte beschrijving inzicht in de inhoud van de studierichting 

De leraren weten wat specifiek is voor de studierichti ng.

De leraren weten dat het leerplan is opgebouwd uit STEM-doelen en leerdoelen Mechanische technieken. 

De leraren weten dat het geïntegreerd projectmatig werken centraal staat in het leerplan. 

De leerkrachten weten welke contexten aan bod komen in het leerplanMontage-demontageVerspanende techniekenNiet-verspanende technieken .

De leraren hebben inzicht op de grootste accentverschuivingen. 

De leraren hebben inzicht op de infrastructuur en materiële benodigdheden. 

De leraren weten welke vormingscomponenten en wegwijzers opgenomen zijn in het leerplan .De leraren hebben inzicht hoe de opgenomen vormingscomponenten en wegwijzers zich vertalen in de krachtlijnen. 

De leraren hebben inzicht in de vertaling van de krachtlijnen in het leerplan Mechanische technieken . 

De leraren hebben inzicht in mogelijke leerpaden binnen het leerplan .

De leraren lezen het leerplan vanuit de visie op het vak, opbouw van het leerplan. 

De leraren bekijken in het leerplan welke nieuwe leerdoelen hij moet realiseren .

De leraren bespreken in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan. 

 

 

 

 

Inhouden 

Korte beschrijving leerplan.
 

Klemtonen van leerplan Mechanische technieken.
 

Grote accentverschuivingen.
 

Geïntegreerd projectmatig werken .
 

Contexten eigen aan het leerplan Mechanische technieken.
 

Opsomming van Infrastructuur en materiële benodigdheden .
 

Vormingscomponenten en wegwijzers .
 

Krachtlijnen van het leerplan Mechanische technieken.
 

De koppeling van de krachtlijnen aan het pedagogisch didactisch proces .
 

Leerpaden binnen het leerplan. 

Weergaven
66 Totaal # weergaven
66 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.