Doelen 

Je krijgt zicht op de plaats van het domein Economie en Organisatie binnen de matrix.  

Je krijgt zicht op het kader waarbinnen het leerplan is tot stand gekomen.  

Je maakt kennis met de vernieuwingen binnen het leerplan.  

Je maakt kennis met de eigenheid, de opbouw en de samenhang.  

Je maakt kennis met de inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten.  

Je gaat in overleg met de directie om te kijken hoe het leerplan kan gerealiseerd worden omdat het om een leerplan van 17 graadsuren gaat en we de ervaring hebben dat dit vaak met een team wordt gegeven. 

Je leest het leerplan opnieuw vanuit visie op het vak, opbouw van het leerplan (input sessie 1 en 2). 

Je bekijkt in het nieuwe leerplan welke nieuwe leerplandoelen je dient te realiseren. 

Je bespreekt welke nascholingsbehoeften de vakgroep heeft om deze nieuwe leerplandoelen te kunnen realiseren. 

Je bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken die je ervaart voor de realisatie van dit nieuwe leerplan. 

Je bespreekt in de vakgroep welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande infrastructuur. 

Je formuleert verduidelijkings-vragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van sessie 3. 

 

Inhouden 

Situering in de matrix.  

 

Visie op het vakWegwijzers, vormingscomponenten.
 

Opbouw van het leerplanBeroepskwalificaties, krachtlijnen, inhoudelijke klemtonen, didactische aandachtspunten, doelstellingen, realisatie leerplan, samenhang andere leerplannen  


Weergaven
285 Totaal # weergaven
285 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.