Doelen

De leraren hebben aan de hand van een korte beschrijving inzicht in de inhoud van de studierichting. 

De leraren weten wat specifiek is voor de studierichting. 

De leraren weten dat het leerplan is opgebouwd uit Engineeringsdoelen en leerdoelen 

Technologische wetenschappen. 

De leraren weten dat het geïntegreerd projectmatig werken centraal staat in het leerplan. 

De leerkrachten weten welke onderdelen gelinkt zijn in geïntegreerde engineeringsprojecten. 

De leraren hebben inzicht op de grootste accentverschuivingen. 

De leraren hebben inzicht op de infrastructuur en materiële benodigdheden. 

De leraren weten welke vormingscomponenten en wegwijzers opgenomen zijn in het leerplan. 

De leraren hebben inzicht hoe de opgenomen vormingscomponenten en wegwijzers zich vertalen in de krachtlijnen. 

De leraren hebben inzicht in de vertaling van de krachtlijnen in het leerplan Technologische Wetenschappen. 

De leraren hebben inzicht in mogelijke leerpaden binnen het leerplan. 

De leraren lezen het leerplan vanuit de visie op het vak, opbouw van het leerplan. 

De leraren bekijken in het leerplan welke nieuwe leerdoelen ze moet realiseren. 

De leraren bespreken in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan.

Inhouden 

Korte beschrijving leerplan 

Klemtonen van leerplan Technologische wetenschappen 

Grote accentverschuivingen 

Geïntegreerd projectmatig werken 

Engineeringsprojecten met onderdelen van  Elektriciteit, Mechanica, Elektronica – ICT, Hydrostatica, Thermodynamica  

Opsomming van Infrastructuur en materiële benodigdheden 

Vormingscomponenten en wegwijzers 

Krachtlijnen van het leerplan Technologische wetenschappen 

De koppeling van de krachtlijnen aan het pedagogisch didactisch proces 
Leerpaden binnen het leerplan 

Contexten eigen aan het leerplan Technologische wetenschappen 


Weergaven
234 Totaal # weergaven
234 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.