Doelen

  • Een helder beeld geven van de internaten katholiek onderwijs als eerstelijnspartner in opvoeding

  • Voorstellen werking onderwijsinternaten, CLB en jeugdhulp om te komen tot betere kennis van elkaars werking

  • Belang aangeven van lokale kennismaking en afstemming met de diverse partners om te komen tot een goede samenwerking
  • Geplande regionale acties voorstellen

Inhoud

Het internaat is voor heel wat kinderen en gezinnen een partner in opvoeding in een schoolcontext. Via laagdrempelige begeleiding krijgen kinderen en jongeren hier extra ontplooiingskansen en ondersteuning in hun schoolloopbaan.

We merken dat de pedagogische opdracht en werking van internaten soms te weinig gekend is en dat er nood is aan goede samenwerkingsverbanden tussen school, internaat, CLB en jeugdhulp. Daarom organiseren we dit leerpad met de verschillende partners.

Scholen/CLB:

Internaat is een positieve keuze: via de verbondenheid met de groep en via een begeleiding van opvoeders krijgen kinderen en jongeren hier extra ontplooiingskansen en ondersteuning in hun schoolloopbaan. Zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en leraars kunnen een advies geven om op internaat te gaan wanneer ze merken dat het voor een kind of jongere een meerwaarde kan betekenen.

Jeugdhulp:

Er zijn diverse soorten internaten binnen de verschillende netten. Het is belangrijk hun eigenheid te kennen. Het internaat gewoon onderwijs biedt een laagdrempelige, eerstelijnsondersteuning in en schoolcontext en heeft niet de rol om (individuele) begeleiding van ernstige zorgnoden of zware problematieken op zich te nemen.  Een intakegesprek vooraf is dus essentieel vooraleer een inschrijving kan plaatsvinden.  Bij een samenwerking zijn heldere afspraken en een goede opvolging noodzakelijk.

Weergaven
90 Totaal # weergaven
90 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.