Doelen                                                                                                                               

De deelnemer… 

 • maakt kennis met de vernieuwingen binnen het leerplan 

 • krijgt zicht op het kader waarbinnen het leerplan tot stand komt  

 • maakt kennis met de eigenheid van het leerplan, de opbouw en de samenhang 

 • maakt kennis met de inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten 

 • leest het leerplan opnieuw vanuit visie op het vak, opbouw van het leerplan (input generieke sessie en basissessie) 

 • bekijkt in het nieuwe leerplan welke leerplandoelen hij moet realiseren 

 • bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan 

 • formuleert verduidelijkingsvragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van de verdiepende sessie 

 • uit eventuele drempels tijdens dit vernieuwingsproces 

Inhouden

 • Visie op het vak: wegwijzers, vormingscomponenten, krachtlijnen 

 • Opbouw van het leerplan: inhoudelijke klemtonen, didactische aandachtspunten

 • Samenhang met andere leerplannen binnen de studierichting 

 • De beroepskwalificatie vanuit visie op het vak

Weergaven
101 Totaal # weergaven
101 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.