Doelen

 • De deelnemer begrijpt de gebruikte terminologie in de nieuwe structuur van het SO.  

 • De deelnemer krijgt zicht op het kader waarbinnen het leerplan tot stand komt  

 • De deelnemer maakt kennis met de vernieuwingen binnen het leerplan   

 • De deelnemer verwerft inzicht in de opbouw en de structuur en samenhang van het leerplan 

 • De deelnemer begrijpt de krachtlijnen van het leerplan  

 • De deelnemer maakt kennis met de inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten  

 • De deelnemer wordt getriggerd om zich verder te verdiepen in de LPD  

 • De deelnemer leest het leerplan vanuit visieop het vak, opbouw van hetleerplan (input sessie 1 en 2) 

 • De deelnemer bekijkt in het nieuwe leerplan welke nieuwe leerplandoelen hij moet realiseren bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan  

 • De deelnemer bespreekt in de vakgroep welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande lesmaterialen 

 • De deelnemer formuleert verduidelijkings-vragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van sessie 3 

 • De deelnemer uit eventuele drempels tijdens dit vernieuwingsproces 

Inhouden

 •  Studierichtingsprofiel

 • Visie op het vak: wegwijzers, vormingscomponenten, krachtlijnen 

 • Opbouw van het leerplan: inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten 

 • Leerlijnen 

 • Aandachtspunten 

 • Generieke competenties

Weergaven
63 Totaal # weergaven
63 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.