Doelen 
Voor alle leerplannen van het studiedomein Kunst en creatie

Je kunt jou een beeld vormen van het kader waarbinnen de leerplannen ontwikkeld werden. 

Je kunt jou een beeld vormen van de structuur waaraan de toekomstige studierichting gebonden is. 

Je kunt jou een beeld vormen van de inhoudelijke invulling van de studierichting Architecturale en beeldende vorming. 

Je kunt jou een beeld vormen van de basisuitrusting van deze studierichting. 


Voor het leerplan van de studierichting Architecturale en beeldende kunst

Je kent de samenhang in de 2de en 3de graad met andere studierichtingen. 

Je kent verschillen en gelijkenissen van de studierichtingen Architecturale en beeldende kunst (ABK) en architecturale en beeldende vorming (ABV)

Je weet in grote lijnen welke specifieke eindtermen en beroepskwalificaties ingedaald zijn in de tweede graad voor die studierichtingen. 

Je kunt je een beeld vormen van ​​het studierichtingsprofiel van de studierichting Architecturale en beeldende kunst;​​ 

Je kunt je een beeld vormen van de inhoudelijke invulling van de studierichting Architecturale en beeldende kunst;​​ 

Je hebt zicht op de basisuitrusting van de studierichting. 


Inhouden 
Voor alle leerplannen van het studiedomein Kunst en creatie

 • Matrix met zicht op studiedomein Kunst en creatie en de finaliteiten 

 • Samenhang 2de en 3de graad  

 • ET, SET 

 • Verband lpd en ET/SET 

 • Opbouw leerplan: krachtlijnen en structuur (verschillende rubrieken en samenhang) 

 • Leerplandoelen: opbouw en de taal in de leerplannen 

 • Basisuitrusting 

Voor de leerplannen Architecturale en beeldende kunst en Architecturale en beeldende vorming samen 

 • Samenhang in de 2de en 3de graad

 • Vergelijking tussen ABV en ABK 

 • Indaling SET en BK in de 2de graad 

Specifiek voor het leerplan Architecturale en beeldende kunst 

 • Duiding bij het studierichtingsprofiel

 • Organisatie van de studierichtingspecifieke vakken 

 • Krachtlijnen van het leerplan 

 • Samenhang met 2de en 3de graad 

 • Aandachtspunten bij de verschillende rubrieken met leerplandoelen 

 • Aandacht vragen voor de minimale materiële uitrusting 

Weergaven
15 Totaal # weergaven
15 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.