Doelen 

Je ziet de plaats van dit leerplan in het curriculum van de drie graden. 

Je leert de structuur van het nieuwe leerplan van de 2de graad kennen. 

Je maakt kennis met de belangrijkste nieuwigheden in het leerplan. 

Je reflecteert over wat de verdiepende sessie jou moet brengen. 

Je bekijkt hoe je de verschillende onderdelen en aandachtspunten in het leerplan kan vertalen naar de lespraktijk. 

Je reflecteert hierover binnen de vakgroep om nadien op dit niveau aan de slag te gaan.  

Je legt samen met de vakgroep leerlijnen vast.  

Je formuleert verduidelijkingsvragen naar de begeleiding toe.  

Je somt eventuele drempels op.  

 

Inhouden 

De plaats van het leerplan in het curriculum van de drie graden. 
Structuur van het nieuwe leerplan. 
Belangrijkste nieuwigheden. 
De onderdelen van het leerplan. 
Didactische aandachtspunten (vertaling naar lespraktijk opstarten).

Weergaven
188 Totaal # weergaven
188 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.