• Wegwijs in dit leerpad
  • Wie helpt jou?
  • Legende en symbolen
  • Reflectiemomenten
  • Doelen
  • Opdracht 1: Stel jezelf voor
  • Opdracht 2: Rode draad
 • Visie - Waartoe
  • Afstemmen tussen de eigen visie op leren en de visie van Zin in leren! Zin in leven!
  • Opdracht 3: Wat is goed onderwijs?
  • Opdracht 4: Wat betekent Zin in leren! Zin in leven! voor jou?
  • Rode draad
 • Krachtlijnen - Waarom
  • Betekenis geven aan het leerplan, visie
  • OKB en KDS als fundament
  • Stelling:  OKB en KDS
  • De harmonische ontwikkeling
  • Opdracht 5: Harmonische ontwikkeling
  • Stelling: Harmonische ontwikkeling
  • Eigenaarschap
  • Opdracht 6: eigenaarschap
  • Stelling: Eigenaarschap
  • Kwaliteitsvol onderwijs
  • Opdracht 7: kwaliteitsvol onderwijs
  • Stelling: Kwaliteitsvol onderwijs
  • Zill legitimeert basisonderwijs
  • Stelling: Legitimeert basisonderwijs
  • Rode draad
 • Reflectiemoment 1
  • Welkom op het eerste reflectiemoment
 • Opbouw leerplan en ordeningskader - Wat
  • Betekenis geven aan het leerplan, inhoud
  • basisbegrippen Zill
  • Ordeningskader
  • Ontwikkelvelden
  • Opdracht 8: Puzzel ordeningskader
  • Ordeningskader schema
  • Ontwikkelthema's
  • Doelen
  • Leerlijnen
  • Opdracht 9: Doelen en leerlijnen
  • Opdracht 10: Wat staat er in het leerplan?
  • Rode draad
 • Omgaan met het leerplan - Hoe
  • Hoe omgaan met het leerplan?
  • Krachtige leeromgeving
  • Opdracht 11: Bepaal de focus.
  • Opdracht 12: Ervaringskansen
  • Opdracht 13: Onderwijsarrangementen
  • Opdracht 14: Onderwijsarrangement
  • Rode draad
 • Verwerkingsopdrachten
  • Opdracht 15: Slotopdracht
 • Reflectiemoment 2
  • Welkom op het tweede reflectiemoment
 • Achtergrondinfo
  • De professionele leraar